Nến thơm Simplicité blend 50gram

Nến Simplicité blend Âme 50gram

Âme (Soul) - Calm & Soothing Tĩnh mịch gỗ, hương êm đềm, thư thái.  Peaceful and serene, the scent of wood, Calming and soothing, as it should, A fragrance that eases the mind, Leaving tranquility and peace behind.

đ 60.000

đ 80.000

Nến Simplicité blend Floraison 50gram

Floraison (Blooming) - Vibrant & Fresh Petals Hương của những cánh hoa chớm nở đầu xuân, vương chút nhựa cây và đất mới. Tươi tắn, thuần khiết và sống động. The scent of flowers in early spring, Fresh, pure, and lively it brings, With buds just blooming to their prime, A fragrance that transcends all time.

đ 60.000

đ 80.000

Nến Simplicité blend Rêve 50gram

Rêve (Dream) - Soft & Sunkissed linen Mùi chăn gối thơm lựng nắng và thanh sạch khí trời, đưa ta vào một giấc mơ êm đềm, nhẹ nhàng và bay bổng.  The scent of pillows, with sun smell and fresh air, Whisks us away to a dream so fair, Gentle, serene, and weightless we float, Onward, into a world that we will devote.

đ 60.000

đ 80.000