Xịt thơm phòng

Xịt thơm phòng mùi Rêve

Rêve (Dream) - Soft & Sunkissed linen Mùi chăn gối thơm lựng nắng và thanh sạch khí trời, đưa ta vào một giấc mơ êm đềm, nhẹ nhàng và bay bổng.  The scent of pillows, with sun smell and fresh air, Whisks us away to a dream so fair, Gentle, serene, and weightless we float, Onward, into a world that we will devote.

đ 195.000

đ 260.000

Xịt thơm phòng mùi Floraison

Floraison (Blooming) - Vibrant & Fresh Petals Hương của những cánh hoa chớm nở đầu xuân, vương chút nhựa cây và đất mới. Tươi tắn, thuần khiết và sống động. The scent of flowers in early spring, Fresh, pure, and lively it brings, With buds just blooming to their prime, A fragrance that transcends all time.

đ 195.000

đ 260.000

Xịt thơm phòng mùi Âme

Âme (Soul) - Calm & Soothing Tĩnh mịch gỗ, hương êm đềm, thư thái.  Peaceful and serene, the scent of wood, Calming and soothing, as it should, A fragrance that eases the mind, Leaving tranquility and peace behind.

đ 195.000

đ 260.000