Triết lý đằng sau tên & logo

“L’Apogée - Cái tên gợi nhắc chúng tôi mỗi ngày phải cố gắng trong
mọi thứ chúng tôi làm để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.”

L'Apogée [lapɔʒe]* trong tiếng Pháp (hoặc Apogee trong tiếng Anh) có nghĩa là thời cực thịnh, là đỉnh cao phát triển của một quá trình.

Brief cho đội ngũ thiết kế: hình ảnh L’Apogée phải có sức ảnh hưởng, cùng lúc đó phải thanh lịch, tinh tế, đáng nhớ, phi giới tính, hiện đại, cao cấp và trường tồn với thời gian.

*Larousse