SÁNG TẠO & CHỌN LỌC MÙI HƯƠNG

“Tại l’Apogée, chúng tôi mê đắm trước sự
màu nhiệm của mùi hương”

Mùi hương là cốt lõi trong mọi việc chúng tôi làm. Thế nên, quá trình phát triển, sáng tạo và chọn lọc mùi hương là giai đoạn quan trọng nhất và cũng chiếm nhiều thời gian nhất.

Thế giới mùi hương

Khi chúng tôi gặp gỡ trao đổi với các Công ty hương (Fragrance Houses) & Các nhà điều chế nước hoa (Perfumers), chúng tôi đã yêu cầu để có nhiều tông mùi hương khác nhau nhất có thể, với mong muốn đem lại cho bạn những trải nghiệm mùi hương phong phú và thi vị nhất.

Sáng Tạo
Thử Nghiệm & Cải Tiến

Chúng tôi làm việc với nhiều Nhà hương cùng một lúc để có thể có được mùi hương tốt nhất cho Bạn. Rất nhiều mẫu thử đã được gửi tới. Những buổi thảo luận, bản thử và bản cải tiến nhiều vô kể. Chúng tôi quyết định chỉ giữ lại các mùi hương có khả năng lay động mọi giác quan chỉ trong lần ngửi đầu tiên, đem lại năng lượng tích cực, có khả năng khuếch tán và lưu hương mạnh mẽ.

Những tiêu chuẩn

Tất cả mùi hương của chúng tôi đều tuân thủ theo IFRA, Vegan, Halal và không thử nghiệm trên động vật.